Strona główna › Przetargi/Ogłoszenia

Przetargi/Ogłoszenia


Informacje o przetargach ogłaszanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

 


W dniu 08.10.2014 ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego z montażem studni wodomierzowej w ZSEiT Pasłęku  szczegóły

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na:Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego z montażem studni wodomierzowej w ZSEiT Pasłęku, Zamawiający dokonał oceny i wyboru ofert:

1

Roboty Ziemne Mirosław Majka; 11-042 Jonkowo, ul. Hanowskiego 26/3

80,39 pkt.

2

Przedsiębiorstwo PMP; 82-300 Elbląg, ul. Rybna 16

69,07 pkt.

3

PHU HYDROBUD Sylwester Zybiński; 82-300 Elbląg, ul. Skrzydlata 28

100,00 pkt.


Dyrektor ZSEiT ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego - ponowienie.

Szczegóły – do pobrania plik MS Word nabór ponowienie.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dn.14.07.2014r. na stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku:
 

1.      Pani  Maria Siemieniak , zam. 14-400 Pasłęk, ul. Sprzymierzonych 32 A

2.      Pani Iwona Anna Podkalicka, zam.14-400 Pasłęk ul. Ogrodowa 38/27

 

Rozmowy kwalifikacyjne z w. w. kandydatami odbędą się dnia 31 lipca 2014 roku o godz. 9.00 w siedzibie ZSEiT w Pasłęku.

 


Dyrektor ZSEiT ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego.

Szczegóły – do pobrania plik MS Word nabór księgowego.

 

02.07.2014 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu  z dn.17.06.2014r. na stanowisko

Głównego Księgowego w Zespole Szkół Ekonomicznych  i Technicznych w Pasłęku

 

 1.Pani Grażyna Ochalik,  zam.14-411 Rychliki, Rychliki 13a

 

Komisja w składzie:

Małgorzata Gawrysiuk – przewodniczący komisji

Agnieszka Tywoniuk – członek komisji

Wojciech Filiks – członek komisji

 

 


W dniu 26.05.2014 ogłoszone zostało Zapytanie ofertowe na:

Zakup usługi edukacyjnej - opiekun młodzieży podczas odbywania praktyki zawodowej w ramach projektu pt: "Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra"  szczegóły

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na: Zakup usługi edukacyjnej - opiekun młodzieży podczas odbywania praktyki zawodowej w ramach projektu pt: "Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra", Zamawiający dokonał oceny i wyboru ofert:

1. Dorota Orłowska-Łuczka, ul. Plac Grunwaldzki 7/8, 14-400 Pasłęk - termin praktyk 30.06.2014-11.07.2014r., Gospodarstwo Agroturystyczne w Burdągu, Jedwabno - 100 pkt.

2. Anna Błaszczyk,  ul. Ogrodowa 12/17, 14-400 Pasłęk- termin praktyk 30.06.2014-11.07.2014r., Gospodarstwo Agroturystyczne w Burdągu, Jedwabno - 100 pkt.

3. Joanna Karczewska, ul. Słoneczna 3/22, 14-400 Pasłęk - termin praktyk 30.06.2014-11.07.2014r., Sanok - 100 pkt.

4. Renata Groń,  ul. Słoneczna 3/11, 14-400 Pasłęk- termin praktyk 30.06.2014-11.07.2014r., Sanok - 100 pkt.

5. Małgorzata Cytrycka, ul. Partyzantów 5/14, 14-400 Pasłęk - termin praktyk 30.06.2014-11.07.2014r., Elbląg - 100 pkt.

6. Anna Turowska, ul. Słoneczna 3/20, 14-400 Pasłęk - termin praktyk 18.08.2014 - 29.08.2014r., Elbląg - 100 pkt.

7. Wioletta Wierzbicka, ul. Rydla 13/13, 82-300 Elbląg - termin praktyk 18.08.2014 - 29.08.2014r., Gdańsk - 100 pkt.

8. Bogumiła Olendzka-Kozicka, ul. Polna 9/24, 14-400 Pasłęk - termin praktyk 18.08.2014 - 29.08.2014r., Gdańsk - 100 pkt.

 


W dniu 03.01.2014 ogłoszony został:

przetarg ustny - licytacja na sprzedaż kotłów warzelnych  szczegóły

 


W dniu 18.11.2013 ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Specjalistyczne kursy zawodowe w ramach realizacji projektu "Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra"  szczegóły

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego na Organizację specjalistycznych kursów zawodowych w ramach realizacji projektu "Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra", Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Do przetargu wpłynęło: Cz. I  - 6 ofert; Cz. II  - 4 oferty; Cz. III - 4 oferty; Cz. IV  - 5 ofert; Cz. V  - 2 oferty; Cz. VI  - 3 oferty.

Do realizacji zamówienia wybrano oferty firm:

Cz. I – kurs kelner - barman

 

Alfa Edukacja Michał Grelus Centrum Szkoleniowe w Elblągu ul. Armii Krajowej 7-8; 82-300 Elbląg

Wykonawca zaproponował: - cena brutto        10687,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów - najniższa cena, oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100).

Cz. II – kurs barista

dlaKadr.pl Dorota Podymniak ul. Powstańców Warszawy 40; 05-092 Łomianki

Wykonawca zaproponował: - cena brutto        5600,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów - najniższa cena, oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100).

Cz. III – kurs monter systemów suchej zabudowy

dlaKadr.pl Dorota Podymniak ul. Powstańców Warszawy 40; 05-092 Łomianki

Wykonawca zaproponował: - cena brutto        27760,00zł

 

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów - najniższa cena, oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100).

Cz. IV – kurs komputerowa diagnostyka samochodowa

PHU TOM-CAR Tomasz Grabowski ul. B. Westerplatte 52 B; 14-400 Pasłęk

Wykonawca zaproponował: - cena brutto        21900,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów - najniższa cena, oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100).

Cz. V – kurs operator kombajnu zbożowego i maszyn samobieżnych

dlaKadr.pl Dorota Podymniak ul. Powstańców Warszawy 40; 05-092 Łomianki

Wykonawca zaproponował: - cena brutto        14839,00zł

 

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów - najniższa cena, oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100).

Cz. VI – kurs prawa jazdy kat. B

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców TOMASIAK Piotr Tomasiak ul. Giermków 5; 82-300 Elbląg

Wykonawca zaproponował: - cena brutto        5391,00zł

 

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów - najniższa cena, oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100).

 


Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku zaprasza do ponownych rokowań w sprawie dzierżawy nieruchomości  szczegóły

 


Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku zaprasza do rokowań w sprawie dzierżawy nieruchomości  szczegóły

 


W dniu 06.09.2013 ogłoszony został przetarg nieograniczony na: dostawę oleju  opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2013 szczegóły

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne poniżej 206 tys. euro, w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do ZSEiT w Pasłęku na sezon grzewczy 2013, Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Do przetargu wpłynęło 5 ofert.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy:

 PH-U PAL-GAZ Łukasz Biłyk

 11-612 Kruklanki

 ul. Wodna 9 B

 

Wykonawca zaproponował:

- cena brutto            3,74 zł/ za litr

- termin płatności    51 dni

Uzasadnienie wyboru

 
Na podstawie przyjętych kryteriów: Cena 95% oraz termin płatności 5%, -  oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (98,73 punktów).

 


W dniu 02.09.2013 ogłoszone zostało Zapytanie ofertowe na:

Zakup usługi edukacyjnej na realizację zajęć edukacyjnych w ramach projektu pt: "Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra"  szczegóły

BLOK I – zajęcia pozalekcyjne „Koło kulinarne” – kuchnie regionalne Polski

BLOK II – zajęcia pozalekcyjne „Koło młodego rolnika” – ekorolnictwo, prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa rolnego

BLOK III – zajęcia pozalekcyjne „Koło młodego mechanika” – spawanie, konserwacja nadwozi, instalacje prądu przemiennego i hydrauliczne

BLOK IV – zajęcia pozalekcyjne „Koło młodego budowlańca” – metaloplastyka, spawanie, roboty murarskie i ciesielskie.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na:

BLOK I – zajęcia pozalekcyjne „Koło kulinarne” – kuchnie regionalne Polski

BLOK II – zajęcia pozalekcyjne „Koło młodego rolnika” – ekorolnictwo, prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa rolnego

BLOK III – zajęcia pozalekcyjne „Koło młodego mechanika” – spawanie, konserwacja nadwozi, instalacje prądu przemiennego i hydrauliczne

BLOK IV – zajęcia pozalekcyjne „Koło młodego budowlańca” – metaloplastyka, spawanie, roboty murarskie i ciesielskie.

 

Zamawiający dokonał wyboru ofert.

 

Na podstawie przyjętego kryterium (najniższa cena) Zamawiający wybrał oferty:

1. Koło kulinarne

Wioletta Agnieszka Wierzbicka

82-300 Elbląg, ul. Rudla 13/13                                                           100 pkt.

2. Koło młodego rolnika

Anna Błaszczyk

14-400 Pasłęk, ul. Ogrodowa 12/17                                                     100 pkt.

3. Koło młodego mechanika

Andrzej Mizura

14-400 Pasłęk, ul. Ogrodowa 21/14                                                     100 pkt.

4. Koło młodego budowlańca

Andrzej Mizura

14-400 Pasłęk, ul. Ogrodowa 21/14                                                     100 pkt.

 


W dniu 20.08.2013 ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Dostawę narzędzi i sprzętu dla uczniów/uczennic niezbędnych do realizacji projektu "Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra"  szczegóły

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę narzędzi i sprzętu dla uczniów/uczennic niezbędnych do realizacji projektu "Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra", Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Do przetargu wpłynęły 2 oferty.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę:

AUTO LAND POLSKA S.A.; ul. Leonharda 5A; 10-454 Olsztyn

 

Wykonawca zaproponował:

- cena brutto           179 460,00

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów: cena 100 %, -  oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 punktów).

 

 


W dniu 20.08.2013 ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Dostawę samochodu osobowego przystosowanego do nauki jazdy kat. B niezbędnego do realizacji projektu "Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra"  szczegóły

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę samochodu osobowego przystosowanego do nauki jazdy kat. B niezbędnego do realizacji projektu "Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra" , Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Do przetargu wpłynęło 6 ofert.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę:

Polbis Auto; ul. Partyzantów 26; 10-526 Olsztyn

Wykonawca zaproponował:

- cena brutto            41 500 zł

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów: cena 100 %, -  oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 punktów).

 


W dniu 07.08.2013 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Dzierżawę nieruchomości

szczegóły

 


W dniu 22.07.2013 ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Dostawę samochodu osobowego przystosowanego do nauki jazdy kat. B niezbędnego do realizacji projektu "Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra"  szczegóły

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę samochodu osobowego przystosowanego do nauki jazdy kat. B niezbędnego do realizacji projektu "Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra" wpłynęło 0 ofert.

Zamawiający informuje o konieczności unieważnienia przetargu.

 


W dniu 22.07.2013 ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Dostawę narzędzi i sprzętu dla uczniów/uczennic niezbędnych do realizacji projektu "Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra"  szczegóły

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę narzędzi i sprzętu dla uczniów/uczennic niezbędnych do realizacji projektu Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra", Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Do przetargu wpłynęło:

 Nr części

 Ilość ofert

 Kwota zaplanowana na realizację zadania w zł

1

0

183 200,00

2

8

22 000,00

3

2

16 000,00

4

7

78 800,00


Do realizacji zamówienia wybrano ofertę:

Część 1

Unieważnienie postępowania dla tej części – brak ofert.

Część 2

PHU Leotex L. Wojciechowicz; ul. Nowowiejska 3/5;  82-300 Elbląg za kwotę 17 712 zł

Część 3

TopGastro G. Kowalski; ul. Działdowska 32; 51-427 Wrocław za kwotę 15 825,18 zł

Część 4

ELEMAX S. Lisowski K. Lisowski; ul. Nad Łyną 17; 11-200 Bartoszyce   47 959,65 zł

 

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów: najniższa cena

 

 


W dniu 22.07.2013 ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Dostawę sprzętu do wyposażenia kuchni w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku  szczegóły

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu do wyposażenia kuchni w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Do przetargu wpłynęło 9 ofert.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę:

Hurtownia ROBIN Danuta Robaczewska

ul. Łączna 39; 41-303 Dąbrowa Górnicza

 

Wykonawca zaproponował:

- cena brutto            81 548,95 zł

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów: cena 100 %, -  oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 punktów).

 


W dniu 08.07.2013 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Dzierżawę nieruchomości

szczegóły

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku  przeznaczonych do dzierżawy

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi

 

Przeznaczenie nieruchomości

 
Cena wywoławcza
 
Sposób zagospodarowanianieruchomości

 

 wieczystej oraz katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

 w miejscowym planie

zagosp. przestrzennego

Forma zbycia

nieruchomości

w zł / okres dzierżawy

 

miejscowość

nr dz.

km

pow. ha

KW

 

 

 

 

 

1.

Sakówko gmina Pasłęk

 

 

4/26

 

1

 

10,8070

 

61377

 

Na przedmiotowym gruncie przeważają grunty orne. Teren jest pagórkowaty z dużą ilością rowów. Przez działki 4/26 i 46/12 przebiega projektowana linia elektroenergetyczna WN 110 KV z 20-to metrową strefą oddziaływania w obie strony od osi linii

 

 W zatwierdzony planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 46/12 oraz 4/26 położone w obrębie Sakówko gm. Pasłęk zawierają się w granicy terenu elementarnego w części graficznej planu oznaczonej symbolem VIII.20.PU – tereny funkcji przemysłowych i usługowych. Natomiast działka nr 198/2 zawiera się w części graficznej planu oznaczonym symbolem VIII.22.UU – teren zabudowy usługowej, zaś działka nr 47/13 symbol VIII.19.PU – teren funkcji przemysłowych i usługowych.

 

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

Okres dzierżawy

2 lata 11 miesięcy

Podpisanie umowy dzierżawy po 31.08.2013r.

 

Stawka czynszu za cały okres dzierżawy wynosi

350.000,00zł płatna przed zawarciem umowy dzierżawy

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobowiązuje się dzierżawcę do zagospodarowania nieruchomości na cele rolne.

2.

Sakówko gmina Pasłęk

 

 

46/12

 

3

 

47,7004

 

61377

3.

Sakówko gmina Pasłęk

 

 

47/13

 

3

 

38,8819

 

61377

4.

Sakówko gmina Pasłęk

 

 

198/2

 

3

 

1,4289

 

61377


Wywieszono na tablicy ogłoszeń

 

od dnia  08.07.2013r.   do dnia 29.07.2013r.

 

 

 

 

 


W dniu 17.06.2013 ogłoszone zostało Zapytanie ofertowe na:

1. Usługa zarządzania projektem – pełnienie funkcji Koordynatora projektu szczegóły

2. Usługa zarządzania projektem – pełnienie funkcji Eksperta  projektu  szczegóły

3. Usługa zarządzania projektem – pełnienie funkcji Specjalisty ds. zamówień publicznych projektu szczegóły

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na:

  1. „Usługa zarządzania projektem – pełnienie funkcji Koordynatora projektu”,
  2. „Usługa zarządzania projektem – pełnienie funkcji Eksperta  projektu”,
  3. „Usługa zarządzania projektem – pełnienie funkcji Specjalisty ds. zamówień publicznych projektu”,

Zamawiający dokonał wyboru ofert.

 

 

Na podstawie przyjętego kryterium (najniższa cena) Zamawiający wybrał oferty:

1. Renata Groń

14-400 Pasłęk, ul. Słoneczna 3/11                                                             100 pkt.

2. Bogumiła Olendzka-Kozicka

14-400 Pasłęk, ul. Polna 9/24                                                                    100 pkt.

3. Kuczyński Wincenty

14-400 Pasłęk, ul. Wojska Polskiego 36A/8                                                 100 pkt.

 

 

 


W dniu 08.04.2013 ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

"Remont kuchni przy internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku"  szczegóły

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont kuchni przy inetrnacie w ZSEiT w Pasłęku", Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Do przetargu wpłynęły 4 oferty.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę:

FH-U MARBUD Marek Domeracki

14-400 Pasłęk; ul. Kopernika 29/15

 

Wykonawca zaproponował:

- cena brutto            188 214,28 zł

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów: cena 100 %, -  oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 punktów).

 


W dniu 22.08.2012 ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

 dostawę oleju  opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2012/2013 szczegóły

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne poniżej 206 tys. euro, w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do ZSEiT w Pasłęku na sezon grzewczy 2012/2013, Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Do przetargu wpłynęło 5 ofert.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy:

BOSS19 Sp. z O.O.

11-700 Mrągowo

ul. Mały Rynek 4

Wykonawca zaproponował:

- cena brutto            3,85 zł/ za litr

- termin płatności    45 dni

 

Uzasadnienie wyboru

 

Na podstawie przyjętych kryteriów: Cena 95% oraz termin płatności 5%, -  oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 punktów).

 

 


W dniu 04.06.2012 roku ogłoszono przetarg ustny na sprzedaż sprzętu rolniczego

szczegóły

 


W dniu 17.11.2011 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Remont pomieszczeń w warsztatach szkolnych ZSEiT w Pasłęku szczegóły

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne poniżej 206 tys. euro, w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pomieszczeń w warsztatach szkolnych ZSEiT w Pasłęku”,
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.
 

Do przetargu wpłynęło: 12 ofert

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę:

 

 PB CEWAR S.C. M. Cichoński, E. Cichońska 82-300 ELBLĄG; ul. Siedlecka 9    za kwotę  245500 zł

 

Uzasadnienie wyboru

 

 

Na podstawie przyjętych kryteriów: najniższa cena

 

Oferta: FHU MARTEL A. A. Hulanicka 14-400 PASŁĘK; ul. G. Andersa 12 - została odrzucona

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP oferta wykonawcy podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie spełnia wymogów określonych w SIWZ tj. przedłożone przez wykonawcę dokumenty są niekompletne. Tym samym wykonawca nie spełnia warunków określonych w:

  • cz. I pkt 2 a SIWZ (złożą wymagane dokumenty i oświadczenia)
  • cz. III pkt. 1 a SIWZ (wypełniony załącznik nr 1 do projektu umowy – dane do kosztorysowania).

 


W dniu 25.10.2011 ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

organizację specjalistycznych kursów zawodowych szczegóły

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne poniżej 206 tys. euro, w trybie przetargu nieograniczonego na „Specjalistyczne kursy zawodowe”, Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Do przetargu wpłynęło:

Część 1  7 ofert.

Część 2  3 oferty.

Część 3  3 oferty.

Część 4  3 oferty.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę:

Część 1 Barman Service Katarzyna Górnicka  40-012 Katowice, ul. Dworcowa 3 za kwotę 15 000 zł

Część 2 Ośrodek Kształcenia Edukacja sp. z o.o. 82-300 Elbląg, ul. Makuszyńskiego 20 za kwotę 8 160 zł

Część 3 Akademia Kształcenia i Doradztwa VADEMECUM 82-300 Elbląg, ul. Płk. Dąbka 140/5  za kwotę 13 200 zł

Część 4 Akademia Kształcenia i Doradztwa VADEMECUM 82-300 Elbląg, ul. Płk. Dąbka 140/5  za kwotę 18 000 zł

 

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów: najniższa cena

 

W dniu 17.08.2011 ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

 dostawę oleju  opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2011/2012 szczegóły

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne poniżej 206 tys. euro, w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do ZSEiT w Pasłęku na sezon grzewczy 2011/2012, Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Do przetargu wpłynęło 5 ofert.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy:

BOSS19 Sp. z o.o.

11-700 Mrągowo

ul. Młodkowskiego 40a

 Wykonawca zaproponował:

- cena brutto    3,35 zł/ za litr oraz 45 dniowy termin płatności

 Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów: Cena 95% + termin płatności 5% , -  oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (99,41 punktów).


 

W dniu 01.03.2011 roku ogłoszono przetarg ustny na sprzedaż sprzętu rolniczego

szczegóły

 

W dniu 24.01.2011 roku został ponownie ogłoszony przetarg nieograniczony na:

Adaptację pomieszczeń na III piętrze w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku na całoroczne schronisko młodzieżowe szczegóły

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Do przetargu wpłynęło 18 ofert.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy:

Usługi Remontowo-Budowlane  Andrzej Laskowski AL-BAU Elbląg;
Al. Grunwaldzka 5/9; 82-300 Elbląg.

Wykonawca zaproponował:  cena brutto : 349 086,64 zł

 Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów: Cena 100%, -  oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100 punktów).

 

W dniu 07.12.2010 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na:

Adaptację pomieszczeń na III piętrze w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku na całoroczne schronisko młodzieżowe szczegóły

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Adaptację pomieszczeń na III piętrze w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku na całoroczne schronisko młodzieżowe,

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego stosownie do art. 93 ust. 1 pkt. 7.

 

W dniu 18.11.2010 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Remont pomieszczeń w warsztatach ZSEiT w Pasłęku

szczegóły

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Remont pomieszczeń w warsztatach ZSEiT w Pasłęku,.

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Do przetargu wpłynęło 18 ofert.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy:

Dax Pasłęk Tomasz Piotr Ulikowski

14-400 Pasłęk

ul. 3 Maja  1/4

 

 Wykonawca zaproponował:

- cena brutto    77 100,02 zł

 

 Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów: Cena 100%, -  oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100 punktów).

 

W dniu 23.09.2010 roku ogłoszono przetarg ustny na sprzedaż sprzętu rolniczego

szczegóły

 

W dniu 03.09.2010 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Roboty naprawcze i wykończeniowe w szatni ZSEiT w Pasłęku

szczegóły

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty naprawcze i wykończeniowe w szatni  ZSEiT w Pasłęku wpłynęło 0 ofert.

Zamawiający informuje o konieczności unieważnienia przetargu.

 

W dniu 02.09.2010 ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

 dostawę oleju  opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2010/2011

szczegóły

 

W dniu 02.09.2010 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Dzierżawę nieruchomości

szczegóły

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku  przeznaczonych do dzierżawy

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi

 

Przeznaczenie nieruchomości

 
Cena wywoławcza
 
Sposób zagospodarowania nieruchomości

 

 wieczystej oraz katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

 w miejscowym planie

zagosp. przestrzennego

Forma zbycia

nieruchomości

w zł / okres dzierżawy

 

miejscowość

nr dz.

km

pow. ha

KW

 

 

 

 

 

1.

Sakówko gmina Pasłęk

 

 

4/26

 

1

 

10,8070

 

61377

 

Na przedmiotowym gruncie przeważają grunty orne. Teren jest pagórkowaty z dużą ilością rowów. Przez działki 4/26 i 46/12 przebiega projektowana linia elektroenergetyczna WN 110 KV z 20-to metrową strefą oddziaływania w obie strony od osi linii

 

 Brak opracowanego ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pasłęk działki są zlokalizowane w obrębie terenów określonych jako obszary rozwoju zabudowy magazynowo- składowej z dopuszczeniem funkcji produkcyjnych i usługowych. Działka 198/2 zlokalizowana jest w obszarach określonych w ww. dokumencie „Studium” jako tereny zabudowy mieszkaniowej

 

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

Okres dzierżawy

2 lata 11 miesięcy

 

Stawka czynszu za cały okres dzierżawy wynosi 150.000,00 zł płatna przed zawarciem umowy dzierżawy

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobowiązuje się dzierżawcę do zagospodarowania nieruchomości na cele rolne.

2.

Sakówko gmina Pasłęk

 

 

46/12

 

3

 

47,7004

 

61377

3.

Sakówko gmina Pasłęk

 

 

47/13

 

3

 

38,8819

 

61377

4.

Sakówko gmina Pasłęk

 

 

198/2

 

3

 

1,4289

 

61377


 

W dniu 11.08.2010 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Roboty naprawcze i wykończeniowe w szatni ZSEiT w Pasłęku

szczegóły

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty naprawcze i wykończeniowe w szatni  ZSEiT w Pasłęku wpłynęło 0 ofert.

Zamawiający informuje o konieczności unieważnienia przetargu.

 

W dniu 25.06.2010 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Remont pomieszczeń na III piętrze w Internacie ZSEiT w Pasłęku.

szczegóły

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Remont pomieszczeń na III piętrze w Internacie ZSEiT w Pasłęku wpłynęła 1 oferta.

Zamawiający informuje o konieczności unieważnienia przetargu.

 

Uzasadnienie:

na podstawie art. 93 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych - wartość złożonej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

 

W dniu 09.04.2010 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Roboty naprawcze i wykończeniowe w szatni ZSEiT w Pasłęku

szczegóły

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty naprawcze i wykończeniowe w szatni ZSEiT w Pasłęku wpłynęły 3 oferty.

Zamawiający informuje o konieczności unieważnienia przetargu.

 

Uzasadnienie:

na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 Prawo zamówień publicznych – postępowanie obarczone jest wadą prawną uniemożliwiającą podpisanie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

 

W dniu 09 grudnia 2009 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Specjalistyczne kursy zawodowe dla uczniów ZSEiT w Pasłęku - szczegóły

 

W dniu 31 sierpnia 2009 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Dostawę oleju opałowego lekkiego do ZSEiT w Pasłęku na sezon grzewczy 2009/2010 - szczegóły

 

W dniu 28.05.2009 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Remont ciągów komunikacyjnych w budynku dydaktycznym oraz wymiana pionów c.o. w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

szczegóły

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że
w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego na
Remont ciągów komunikacyjnych w budynku dydaktycznym oraz wymiana pionów c.o. w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Do przetargu wpłynęły 3 oferty.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy:

 

Zakład Instalacji Sanitarnych "Nąć" Nąć |Roman

ul. Poprzeczna 13 A

10 - 282 Olsztyn

 

 Wykonawca zaproponował:

- cena brutto    220 984,75 zł

 Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów: Cena 100%, -  oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100 punktów).

 

W dniu 02.04.2009 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Budowę szatni w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

szczegóły

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że
w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę szatni
w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku”
, Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Do przetargu wpłynęły 5 ofert.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy:

 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Elżbieta Zembrzuska

Gronowo Górne, ul. Perłowa 11, 82-310 Elbląg

 Wykonawca zaproponował:

- cena brutto    416 856,02 zł

 Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów: Cena 100%, -  oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100 punktów).

 

 

W dniu 09 grudnia 2008 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Wykonanie bieżni o nawierzchni poliuretanowej o pow. 600 m2 wraz ze skocznią w dal, ogrodzenia i ułożenie chodników z kostki betonowej przy boisku na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - szczegóły

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne poniżej 206 tys. euro, w trybie przetargu nieograniczonego na

Wykonanie bieżni o nawierzchni poliuretanowej o pow. 600 m2 wraz ze skocznią w dal, ogrodzenia i ułożenie chodników z kostki betonowej przy boisku na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku,

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Do przetargu wpłynęły 4 oferty.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy:

KASZUB Dariusz Kaszuba

ul. Kolejowa 4

83-307 Kiełpino

 Wykonawca zaproponował:

- cena brutto    269 933,86 zł

 Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów: Cena 100%, -  oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100 punktów).

 

W dniu 20 października 2008 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Remont pomieszczeń w ZSEiT im. St. Mikołajczyka w Pasłęku - szczegóły

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne poniżej 206 tys. euro, w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” , Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Do przetargu wpłynęły 4 oferty.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy:

 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Elżbieta Zembrzuska

Gronowo Górne, ul. Perłowa 11, 82-310 Elbląg

 Wykonawca zaproponował:

- cena brutto    194 928,76 zł

 Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów: Cena 100%, -  oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100 punktów).

 

W dniu 03 września 2008 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Dostawę oleju opałowego lekkiego do ZSEiT w Pasłęku na sezon grzewczy 2008/2009 - szczegóły

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne poniżej 206 tys. euro, w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do ZSEiT w Pasłęku na sezon grzewczy 2008/2009, Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Do przetargu wpłynęły 4 oferty.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy:

 MALNAFT Sp. z o.o.

82-200 Malbork

ul. Łąkowa 1

 Wykonawca zaproponował:

- cena brutto    2,73 zł/ za litr

 Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów: Cena 100%, -  oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100 punktów).

 

W dniu 21 marca 2008 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Remont pomieszczeń w ZSEiT im. St. Mikołajczyka w Pasłęku - szczegóły

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zamówienia publicznego na remont pomieszczeń w ZSEiT w Pasłęku, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), Zamawiający - ZSEiT w Pasłęku niniejszym zawiadamia, iż w wyniku dokonania oceny ofert, wybrana została: oferta Nr 2, złożona przez: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Elżbieta Zembrzuska, Gronowo Górne, ul. Perłowa 11, 82-310 Elbląg. Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawie Prawo zamówień publicznych jako oferta z najniższą ceną. Przypominamy, że oferty na wykonanie remontu złożyły dwie firmy. Oferta nr1 złożona została przez: Przedsiębiorstwo Budowlane CEWAR s.c. M. Cichońska E. Cichoński, ul. Siedlecka 9, 82-300 Elbląg.

 ‹ cofnij drukuj do góry