• Uczniowie ZSEiT
  • Wejście główne ZSEiT

100% ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w roku szk. 2019/2020: TG.07, T.17, RL.03, MG.03

Aktualności szkolne

Uczniowie kształcą się w następujących typach szkół:

1. Szkoły średnie:
liceum ogólnokształcące,
technikum kształcące w zawodzie:
- technik agrobiznesu,
- technik ekonomista,
- technik żywienia i usług gastronomicznych.
2. Branżowa Szkoła I Stopnia:
- mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.