Strona główna › Dokumenty

Dokumenty


 Regulaminy i dokumenty do pobrania:

 

Kliknij aby otworzyć w nowym oknie Kliknij aby pobrać dokument
Statut Szkoły  pobierz
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania pobierz
Regulamin i zasady oceniania praktycznej nauki zawodu pobierz
Procedury wychowawcze pobierz
Program Wychowawczo-Profilaktyczny - liceum ogólnokształcące pobierz
Program Wychowawczo-Profilaktyczny - technikum pobierz
Program Wychowawczo-Profilaktyczny - szkoła branżowa i ZSZ pobierz
Prawa i obowiązki ucznia pobierz
Organy i zadania samorządu uczniowskiego pobierz
Regulamin samorządu uczniowskiego pobierz
Oświadczenie dotyczące usprawiedliwień pobierz 
   

 

  

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

 

 

MONITORING - INFORMACJA

 

 

 

Zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , dalej zwana. RODO), informujmy, że:

Teren Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka w Pasłęku jest monitorowany za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.

1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka w Pasłęku, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 36. 

2.   Dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie posesji zarządzanej przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka w Pasłęku oraz w celu ochrony mienia Administratora Danych. Dane osobowe nie będą nikomu udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

3.   Źródłem danych są kamery monitoringu wizyjnego rozmieszczone w budynkach i na posesji zarządzanej przez Administratora Danych.

4.   Dane monitoringu wizyjnego są przechowywane w siedzibie Administratora Danych przez okres 14 dni od momentu ich zarejestrowania. Po tym czasie są usuwane.

5.   Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych z zachowaniem prawa do ochrony danych innych osób. 

6.   Wejście na teren posesji oznacza zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci nagrania monitoringu wizyjnego.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w wypadku jej braku zachęcamy do kontaktu za pomocą ogólnie dostępnych środków komunikacji.

 

 ‹ cofnij drukuj do góry