Strona główna › Kadra

Kadra


DYREKTOR: Marian  Matuszczak
Dyrektor ds. dydaktycznych: Lidia Zawarczyńska
Kierownik ds. szkolenia praktycznego: Jan Połumackanycz

 

Nauczyciele zatrudnieni w pełnym i częściowym wymiarze

Akmin Anna

Wychowawca w internacie

Barszcz Ryszard

Działalność przedsiębiorstwa, biuro rachunkowe, pracownia rachunkowości, pracownia ekonomiki agrobiznesu, kadry i płace, podstawy ekonomii, ekonomika

Bieńkowska Dorota

Wychowawca w internacie

Błaszczyk Anna

Fizyka, podstawy działalności w gastronomii, produkcja rolnicza, produkcja zwierzęca, rachunkowość finansowa, rachunkowość w agrobiznesie

Chojnicki Robert

Wychowanie fizyczne

Cytrycka Małgorzata

Wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne

Czechowski Bolesław

Blok zawodowy w LO o nachyleniu obronnościowym, edukacja dla bezpieczeństwa

Gawrysiuk Małgorzata

Pedagog szkolny, rewalidacja

Groń Renata

Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych, eksploatacja maszyn i urządzeń rolniczych, elektrotechnika i elektronika samochodowa, konstrukcja pojazdów samochodowych,  maszyny rolnicze, pojazdy rolnicze, produkcja rolnicza

Grzebiński Maciej

Pracownia elektroniki samochodowej

Hubacz Igor

Religia greckokatolicka

Karczewska Joanna

Język angielski, język angielski zawodowy

Kisielewska Joanna

Pracownia gastronomiczna, technika i bezpieczeństwo w gastronomii, działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym, marketing, organizacja produkcji gastronomicznej, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, zajęcia praktyczne

Konopacka Justyna

Język angielski, język angielski zawodowy

Kosobudzka Danuta

Język niemiecki, język niemiecki zawodowy

Kostecka Mariola

Kierownik internatu, chemia

Koszyk Robert

Wychowanie – fizyczne

Kucińska Monika

Działalnośćgospodarcza, ekonomika i zarządzanie firmą w agrobiznesie, podstawy działalności w gastronomii, podstawy przedsiębiorczości, przedsiębiorstwo gastronomiczne, wychowanie – fizyczne

Kuczyńska Beata

Nauczyciel Bibliotekarz

Lewandowski Paweł

Dokumentacja techniczna, technologia budowlana

Mańka Grzegorz

Informatyka, matematyka

Matuszczak Marian

Wychowanie – fizyczne

Mizura Andrzej

Technologia budowlana, zajęcia praktyczne

Olendzka-Kozicka Bogumiła

Obsługa konsumenta, organizacja produkcji gastronomicznej, planowanie żywienia i usług gastronomicznych, procesy produkcji wyrobów spożywczych, prowadzenie przetwórstwa spożywczego, przetwórstwo spożywcze, technika w przetwórstwie spożywczym, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, usługi gastronomiczne, praktyka zawodowa

Ortman Bogdan

Zajęcia praktyczne

Pankiewicz Marzena

Język polski, wiedza o kulturze

Połumackanycz Jan

Podstawy konstrukcji maszyn, podstawy techniki, zajęcia praktyczne

Purzycka Małgorzata

Historia, historia i społeczeństwo

Raszewski Marcin

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, prowadzenie przetwórstwa spożywczego. zasady żywienia

Samel Urszula

Zajęcia praktyczne

Sienkiewicz Adam

Wychowawca w internacie

Sienkiewicz Edyta

Matematyka

Sorokosz Irena

Blok zawodowy w LO o nachyleniu pedagogicznym

Szcześniak Sylwia

Język niemiecki, język niemiecki zawodowy, język angielski

Śledź Izabela

Religia rzymskokatolicka

Tsypanova Łucja

Język angielski, język angielski zawodowy

Turek Stanisław

Religia rzymskokatolicka

Turowska Anna

Język polski

Tywoniuk Stanisław

Przepisy ruchu drogowego, zajęcia praktyczne

Wierzbicka Wioleta

Pracownia gastronomiczna, przetwórstwo spożywcze, technika i bezpieczeństwo w gastronomii, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Wolski Mariusz

Zajęcia praktyczne

Wołosz Aneta

Język angielski, język angielski zawodowy

Zacharewicz Lech

Matematyka

Zalewska Anna

Doradca zawodowy - Powiatowy Koordynator d/s doradztwa zawodowego w Powiecie Elbląskim

Zawarczyńska Lidia

Język polski

Ziółkowska Irena

Biologia

Żak Barbara Geografia
   

Pracownicy administracji i obsługi

 

Siemieniak Maria

główna księgowa

Kuczyński Wincenty

kierownik gospodarczy

Wdowiak Halina

sekretarz szkoły

Filiks Wojciech

pracownik administracji

Żylińska Wiesława

pracownik administracji

Smołko Krystyna
pracownik administracji

Czaplińska Irena

pracownik obsługi

Czapliński Wiesław

pracownik obsługi

Konopelski Eugeniusz

pracownik obsługi

Kozłowska Dorota

pracownik obsługi

Kucharek Teresa pracownik obsługi

Łukasik Wojciech

pracownik obsługi

Naspińska Iwona

pracownik obsługi

Pawłyk Lucyna

pracownik obsługi

Zajło Beata

pracownik obsługi

 

 

   

 

 

 ‹ cofnij drukuj do góry