Strona głównaSzkolne aktualności › Kursy zawodowe dla branży gastronomicznej w ZSEiT

Szkolne aktualności
Kursy zawodowe dla branży gastronomicznej w ZSEiT

[17.06.2020]

W ZSEiT w Pasłęku zakończyły się kursy zawodowe dla branży gastronomicznej zorganizowane w ramach projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja II” na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0013/19-00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego-projekty konkursowe.

Pierwszy z nich, kurs kelner-barman odbył się na przełomie stycznia i lutego 2020 r. Jego celem było zapoznanie uczniów z zasadami rozliczeń kelnerskich, sposobami sporządzania oraz podawania potraw i napojów, planowaniem wyżywienia i obsługą przyjęć okolicznościowych. Podczas kursu uczniom przekazano informacje na temat wyposażenia barów w sprzęt i urządzenia, różnych form zaopatrzenia barów w towary handlowe i produkty żywnościowe oraz metod ich oceny i przechowywania oraz organizacji pracy i czynności związanych z przygotowaniem baru do przyjęcia gości.

Drugi kurs - baristy, odbył się w maju 2020 r. Uczniowie zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą kawy, jej obróbki, przyrządzania różnego rodzaju kawy oraz kawowych drinków, a także wykonywania na ich powierzchni kunsztownych wzorów.

Trzeci kurs to kurs Carvingu, odbył się w czerwcu 2020 r. Uczestnicy uzyskali  umiejętności prawidłowego wykonywania i zabezpieczania dekoracji oraz wykorzystania narzędzi i sprzętu pomocniczego.

Zadania te miały na celu przygotowanie uczniów ZSEiT do staży zawodowych, które będą odbywać się w trakcie wakacji w renomowanych hotelach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego: Hotel Andres w Starych Jabłonkach oraz Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmińskim.

Projekt obejmuje jeszcze trzy branże. Całkowity koszt projektu 479 318,45 zł, a wkład własny Powiatu Elbląskiego to 72000 zł.


Bookmark and Share

‹ cofnij drukuj do góry