Strona głównaSzkolne aktualności › Informacja dotycząca składania podań do szkoły

Szkolne aktualności
Informacja dotycząca składania podań do szkoły

[30.04.2020]

Informacja dotycząca składania podań o przyjęcie do szkoły na wybrany kierunek kształcenia.

 

Rekrutacja do naszej szkoły na wybrany kierunek kształcenia odbywa się na podstawie złożenia  czterech dokumentów.

Te dokumenty to: 

1.     Podanie wraz z kwestionariuszem,

2.     Podanie o przyjęcie do internatu (jeżeli zamierzasz korzystać),

3.     Oświadczenie dotyczące uczęszczania na lekcje religii, 

4.     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.        

 

Przygotowaliśmy trzy sposoby składania dokumentów. Wybierz jeden ze sposobów.

Pamiętaj o dokładnym wypełnieniu i podpisaniu dokumentów. 

Sposób pierwszy. Pobierasz ze strony szkoły cztery (wyżej wymienione: 1,2,3,4) dokumenty, wypełniasz je, i odsyłasz pocztą elektroniczną na adres szkoły.

Sekretariat szkoły potwierdzi otrzymanie dokumentów.

Sposób drugi. Pobierasz ze strony szkoły cztery (wyżej wymienione: 1,2,3,4) dokumenty, wypełniasz je, i zostawiasz dyżurującemu pracownikowi przy wejściu do szkoły.

Sposób trzeci. Przy wejściu do szkoły pobierasz od pracownika dyżurującego cztery(wyżej wymienione:  1,2,3,4) dokumenty, wypełniasz je na miejscu i zostawiasz dyżurującemu. 

 

Nowe terminy składania dokumentów – zgodnie z projektem MEN

  

 

Składanie wniosków o przyjęcie do ZSEiT w Pasłęku do klasy pierwszej: od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.
Uzupełnienie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej od 26 czerwca do 10 lipca do godz. 15.00, a o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.

 

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do poszczególnych  szkół  12  sierpnia  2020r.  

Ostateczny termin potwierdzenia przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły: od 13 sierpnia 2020r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. 
Ogłoszenie ostatecznej  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół: 19 sierpnia 2020 r.  do godz. 14.00.

 

Do 4 sierpnia 2020 r. - składamy dokumenty (wyżej wymienione:1,2,3,4), 

http://www.zseit.paslek.edu.pl/pl/rekrutacja-2020-2021/

e-mail: zseitpaslek@elblag.net

 

Najpóźniej 4 sierpnia: jeżeli nie złożyliśmy wcześniej  wraz z wnioskiem, uzupełniamy złożone dokumenty o:

- świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej,

- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- trzy podpisane zdjęcia.                                                                                                                                               

 

Zasady rekrutacji i druki do pobrania znajdziecie w zakładce Rekrutacja 2020/2021, zaś opis kierunków kształcenia w zakładce Kierunki kształcenia.

 

Link do filmu o szkole:

 

 

XWJM7A6252WYH9JJ.mp4

 


Bookmark and Share

‹ cofnij drukuj do góry