Technik przetwórstwa mleczarskiego-zawód unikatowy w województwie - od 1 września 2015r. w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku 

Aktualności

Informacja dla kandydatów do wybranych klas I ZSZ i technikum
2015-07-24
Informacja dla kandydatów do klasy I ZSZ kształcącej w zawodzie kucharz oraz klas I technikum kształcących w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik przetwórstwa mleczarskiego.
czytaj więcej »

ZSEiT w Pasłęku aktualnie szkoli ok. 400 uczniów

Uczniowie kształcą się w następujących typach szkół:
1. Szkoły średnie:
liceum ogólnokształcące, technik ekonomista,
technik agrobiznesu, technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i usług gastronomicznych.
2. Szkoły zasadnicze:
mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych,
mechanik pojazdów samochodowych, kucharz małej gastronomii,
technolog robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie


Samorząd szkolny

Cel: wyposażenie ucznia w podstawowe umiejętności pozwalające funkcjonować
w państwie demokratycznym, społeczeństwie obywatelskim i gospodarce rynkowej,
a w szczególności: dobre przygotowanie zawodowe określonej specjalności, eksponowanie swoich dobrych i mocnych stron, przestrzeganie zasad dobrych obyczajów i kultury, umiejętność wyrażania opinii i obrony swoich racji, krytycznej oceny zjawisk społecznych i politycznych