Zobacz najnowsze filmy o szkole ZSEIT

Aktualności

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny.
2014-09-02
Rok szkolny 2014/2015 rozpoczął się uroczystym apelem, podczas którego dyr. szkoły Pan Marian Matuszczak powitał przybyłych gości – starostę powiatu elbląskiego Pana Sławomira Jezierskiego, przedstawiciela Dowódcy 9 BBKPanc. im. Króla Stefana Batorego mjra Macieja Kurowskiego, uczniów i rodziców oraz pracowników szkoły.
czytaj więcej »

ZSEiT w Pasłęku aktualnie szkoli ok. 400 uczniów

Uczniowie kształcą się w następujących typach szkół:
1. Szkoły średnie:
liceum ogólnokształcące, technik ekonomista,
technik agrobiznesu, technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i usług gastronomicznych.
2. Szkoły zasadnicze:
mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych,
mechanik pojazdów samochodowych, kucharz małej gastronomii,
technolog robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie


Samorząd szkolny

Cel: wyposażenie ucznia w podstawowe umiejętności pozwalające funkcjonować
w państwie demokratycznym, społeczeństwie obywatelskim i gospodarce rynkowej,
a w szczególności: dobre przygotowanie zawodowe określonej specjalności, eksponowanie swoich dobrych i mocnych stron, przestrzeganie zasad dobrych obyczajów i kultury, umiejętność wyrażania opinii i obrony swoich racji, krytycznej oceny zjawisk społecznych i politycznych