100% ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH w ZSEiT (2019 rok). 100% zdawalność matur w ZSEiT (2019 rok)

Aktualności

BAL CHARYTATYWNY W ZSEiT W PASŁĘKU
BAL CHARYTATYWNY W ZSEiT W PASŁĘKU
2020-02-28
21 lutego 2020 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku odbył się bal charytatywny dla Macieja Budrewicza „Zawsze miej otwarte serce”.
czytaj więcej »

Uczniowie kształcą się w następujących typach szkół:

1. Szkoły średnie:
liceum ogólnokształcące, technik ekonomista, technik agrobiznesu,
technik przetwórstwa mleczarskiego, technik żywienia i usług gastronomicznych.
2. Branżowa Szkoła I Stopnia z oddziałami zasadniczymi:
stolarz,

mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych,
mechanik pojazdów samochodowych, kucharz,
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.Samorząd szkolny

Cel: wyposażenie ucznia w podstawowe umiejętności pozwalające funkcjonować
w państwie demokratycznym, społeczeństwie obywatelskim i gospodarce rynkowej,
a w szczególności: dobre przygotowanie zawodowe określonej specjalności, eksponowanie swoich dobrych i mocnych stron, przestrzeganie zasad dobrych obyczajów i kultury, umiejętność wyrażania opinii i obrony swoich racji, krytycznej oceny zjawisk społecznych i politycznych