Strona głównaSzkolne aktualności › Staże zawodowe młodzieży z ZSEiT

Szkolne aktualności
Staże zawodowe młodzieży z ZSEiT

[22.07.2020]

Zakończyła się pierwsza tura ponadprogramowych staży zawodowych realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja II”.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego –projekty konkursowe. 

Staże miały charakter wyjazdowy – realizowane w przedsiębiorstwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z zakwaterowaniem i całodziennym wyżywieniem uczniów oraz charakter stacjonarny – realizowane w lokalnych przedsiębiorstwach.

W okresie od 15.06.2020 r. do 21.07.2020 r. odbyło się już 11 staży. Każdy z uczniów technikum odbył 200 godz. ponadprogramowego stażu zawodowego, realizując w tym czasie program kształcenia zawodowego opracowany na potrzeby danego ucznia i przyjmującego na staż przedsiębiorstwa.

W tym okresie staż zakończyło 9 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych - staż w Hotelu Anders Stare Jabłonki oraz w Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim, Spółdzielnia Mleczarska Spomlek O/Młynary i 2 uczennice kształcące się w zawodzie technik ekonomista- staż w Stowarzyszeniu CREP w Pasłęku. Celem staży było podniesienie i nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych wśród uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku. Cel  został osiągnięty w 100%.

Każdy uczeń oprócz nabytych nowych umiejętności otrzymuje stypendium stażowe w kwocie 2541,55 zł.

Wartością dodaną w tym projekcie było również uzyskanie oferty pracy od pracodawców. Wszyscy tegoroczni absolwenci uzyskali propozycję pracy, a niektórzy uczniowie z klas programowo niższych - obietnicę pracy po skończonej szkole.

 Czy warto wziąć udział w projekcie? Oto odpowiedź jednej z uczennic: Na początku miałam bardzo mieszane uczucia, natomiast kiedy już się tam pojechało i poszło PO RAZ PIERWSZY do takiej "prawdziwej" pracy, to była mega ciekawość, zaangażowanie, bo będą to własne zarobione pieniążki. Bardzo ciężko było się rozstać z hotelem, ale bardzo się cieszę, że wracam tam do pracy. Polecam każdemu! Fajna przygoda i warto! Nabytych zostaje ogrom nowych doświadczeń, wrażeń, poznanie siebie i swoich możliwości. Jeśli będę miała taką możliwość, to z chęcią powtórzę przygodę ze stażem.

 

Staże i praktyki odbędzie łącznie 42 uczniów  kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik agrobiznesu oraz mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

 

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu 479 318,45 zł, a wkład własny Powiatu Elbląskiego to 72000 zł.


Bookmark and Share

‹ cofnij drukuj do góry