Strona głównaSzkolne aktualności › Kolejne kursy zawodowe w ZSEiT ukończone

Szkolne aktualności
Kolejne kursy zawodowe w ZSEiT ukończone

[30.06.2020]

24 czerwca zakończyły się kursy zawodowe dla branży agrobiznes realizowane w ramach projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja II” na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0013/19-00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego-projekty konkursowe.

W tej branży grupa została podzielona na dwie podgrupy. Pierwsza podgrupa odbyła kurs spawania metodą Mig Mag. Kurs trwał 272 h i odbywał się od stycznia 2020 r. do 24 czerwca  2020 r. Celem kursu było nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie łączenia materiałów różnymi metodami ze szczególnymi uwzględnieniem umiejętności spawania, wykonywania połączeń różnymi metodami z zachowaniem przepisów BHP.  Kurs zakończył się egzaminem państwowym. Grupa uzyskała 100% zdawalność.

Druga podgrupa odbyła kurs operatora kombajnów zbożowych w czerwcu 2020 r. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy w zakresie budowy kombajnu zbożowego, obsługa techniczna kombajnu zbożowego, bezpieczeństwo i higiena pracy kombajnem oraz przepisy przeciwpożarowe, wybrane zagadnienia z przepisów o ruchu kombajnów na drogach publicznych oraz zajęcia praktyczne. Kurs zakończył się egzaminem - uczniowie otrzymali zaświadczenia uprawniające do obsługi kombajnu oraz poruszania się nim po drogach publicznych.

Kursy zawodowe miały na celu przygotowanie uczniów do staży zawodowych, które odbędą się w trakcie wakacji w renomowanych firmach w branży rolniczej: Agrimasz Sp z o.o. Fiszewo, Fricke Maszyny Rolnicze O/Pasłęk, Fortune Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne Cieszymowo, RSY  Sp. z o.o. Iława.

Projekt obejmuje jeszcze trzy branże. Całkowity koszt projektu wynosi 479 318,45 zł, a wkład własny Powiatu Elbląskiego to 72000 zł.


Bookmark and Share

‹ cofnij drukuj do góry