Strona głównaSzkolne aktualności › Coś się kończy i coś się zaczyna!!! Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku znowu pojadą do Riminii (Włochy)

Szkolne aktualności
Coś się kończy i coś się zaczyna!!! Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku znowu pojadą do Riminii (Włochy)

[29.06.2020]

Miło nam zakomunikować, że z końcem roku szkolnego otrzymaliśmy informację, że kolejny projekt Erasmus+ „Nowe umiejętności = nowe możliwości” w Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego został zakwalifikowany do realizacji w ZSEiT.

Do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ wpłynęło aż 1035 wniosków, zakwalifikowanych do realizacji zostało 270 projektów w tym na 56 miejscu projekt ZSEiT w Pasłęku „Nowe umiejętności = nowe możliwości”- to nasz ogromny sukces. Kwota dofinansowana 72 804 Euro. Na liście rezerwowej znalazły się 752 wnioskowane projekty.  

Projekt realizowany będzie od nowego roku szkolnego w kolejnych 2 latach szkolnych: 2020/2021 i 2021/2022 i zakłada realizację dwutygodniowych praktyk dla 2 grup po 20 uczniów we włoskich przedsiębiorstwach, czyli uczniów technikum gastronomicznej (16 uczniów), technikum ekonomicznego (10 uczniów) oraz  technikum agrobiznesu (14 osób) Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku. Realizacja projektu będzie odbywała się Celem głównym projektu jest umożliwienie uczestnikom podniesienia swoich umiejętności i kompetencji zawodowych, praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu kształcenia zawodowego w kontekście rynku europejskiego, poznanie nowych tendencji w obrębie danej branży zawodowej oraz nabycie podstawowych umiejętności posługiwania się językiem włoskim w życiu zawodowym i codziennym poprzez 2 tygodniowe staże we włoskich przedsiębiorstwach.

Dla uczestników projektu przed wyjazdem na praktyki w szkole zostaną zorganizowane zajęcia z: - przygotowania językowego w ilości 30 h/gr.-obejmować będą porozumiewanie się w typowych sytuacjach życia codziennego, słownictwo zawodowe i zwroty niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań podczas stażu. - przygotowania kulturowego – 6 h/gr. – obejmą historię i dzień dzisiejszy Włoch; życie i pracę we Włoszech, zwyczaje i tradycje regionu. Postępowanie w nagłych wypadkach, zagubienia dokumentów, prośbę o pomoc itp. - warsztaty z doradztwa zawodowego  (6 godzin)- w czasie ich trwania uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu aktywnego poruszania się po regionalnym i europejskim rynku pracy. Ponadto każdy uczestnik projektu odbędzie godzinne indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym lub nauczycielem przedsiębiorczości w celu zdiagnozowania indywidualnych predyspozycji do zatrudnienia na konkretnym stanowisku oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV oraz list motywacyjny), które przesłane zostaną do partnera projektu. Szkoła włączy do projektu młodzież z mniejszymi szansami edukacyjnymi, wspierając w ten sposób uczniów pochodzących z terenów wiejskich z dużym bezrobociem. 

Jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że kolejna grupa młodzieży będzie mogła zdobyć nowe umiejętności we wspaniałych okolicznościach przyrody i kultury.

 


Bookmark and Share

‹ cofnij drukuj do góry