Strona głównaSzkolne aktualności › Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Szkolne aktualności
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

[08.05.2020]Zespół Szkół Ekonomicznych  i Technicznych otrzymał laptopy zakupione przez Powiat Elbląski w ramach realizacji projektu grantowego p.n. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Założeniem projektu jest bezpośrednie wsparcie najbardziej potrzebujących uczniów, którzy z powodu braków sprzętowych mają obecnie trudności z realizacją zajęć w formie zdalnej. Sprzęt udostępniany będzie, po podpisaniu umowy  użyczenia na czas kształcenia na odległość.                                                                                                                                                

Pełnoletnich uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) proszę o zgłaszanie swoich potrzeb do nauczycieli - wychowawców.

  

Dyrektor

Marian Matuszczak                                                                                                                            


Bookmark and Share

‹ cofnij drukuj do góry