Strona głównaSzkolne aktualności › Nowe kwalifikacje ucznia ZSEiT atutem przyszłego pracownika

Szkolne aktualności
Nowe kwalifikacje ucznia ZSEiT atutem przyszłego pracownika

[04.09.2019]

Zakończyła się pierwsza edycja ponadprogramowych staży zawodowych realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika”.

 Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. W projekcie uczestniczyło 42 uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik przetwórstwa spożywczego, technik agrobiznesu oraz mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Staże miały charakter wyjazdowy – realizowane były w przedsiębiorstwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, obejmowały one dodatkowo zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie uczniów oraz charakter stacjonarny – realizowane w lokalnych przedsiębiorstwach.

W okresie od 01.06.2019 r. do 23.08.2019 r. każdy z uczniów technikum odbył 200 godz., a uczeń branżowej szkoły 150 godz. ponadprogramowego stażu zawodowego, realizując w tym czasie program kształcenia zawodowego opracowany na potrzeby danego ucznia i przyjmującego na staż przedsiębiorstwa.

W stażach wyjazdowych i stacjonarnych wzięło udział: 12 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych - staż w Hotelu Anders Stare Jabłonki oraz w Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim, 14 uczniów kształcących się w zawodzie technik przetwórstwa spożywczego i technik agrobiznesu - staż w ICC Sery Pasłęk, Kram S.A O/Pasłęk, Spółdzielnia Mleczarska Spomlek O/ Młynary i 8 uczniów kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu i mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych - staż w Agrimasz Sp z o.o. Fiszewo, Roman Kruszewki Pasłęk, Fricke Sp z o.o. O/Pasłęk.

Celem staży było podniesienie i nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych wśród uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku. Cel  został osiągnięty w 100%.

Wartością dodaną w tym projekcie było również uzyskanie oferty pracy od pracodawców. Wszyscy tegoroczni absolwenci uzyskali propozycję pracy, a niektórzy uczniowie z klas programowo niższych obietnicę pracy po skończonej szkole.

 

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020.

 

Info ZSEiT: Edyta Sienkiewicz


Bookmark and Share

‹ cofnij drukuj do góry